Lerik Azərbaycanın cənub bölgəsinin cənnət məkanıdır. İran İslam Respublikası ilə sərhəd rayondur. Ərazinin ən çox hissəsi dağlardan ibarətdir.

Meşələr Böyük Qafqaz dağlarına nisbətdə daha seyrək olsa da fəna deyil. Turist cəlb etmək baxımından əla prespektivlərə malikdir.

Çay kənarında bu cür gözəl məkanlar vardır. Bizim tərəflərə nisbətdə daha ucuz xidmət göstərilir.

Dağ meşələri və uzanan dağ yolları bir başqa gözəllikdir.

Cənnət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin.